Metingen

Inspanningsastma test

Voor en na de inspanningstest zal de longfunctie worden bepaald om veranderingen te kunnen meten. Daarbij zal de inhoud en de maximale stroming van de longen worden gemeten met behulp van de Quark® pneumotachograaf van Cosmed®, en de stijfheid van de luchtwegwand en de weerstand van de luchtwegen door de TremoFlo® van Thorasys®.

Maximale Inspanningstest

Wij maken gebruik van de Cosmed® K4b2 om ademgasanalyse verrichten maar ook de hoeveelheid geademde lucht tijdens inspanning te meten. Om zeer nauwkeurig de conditie of veranderingen van de longfunctie tijdens inspanning te bepalen, moet tijdens de inspanning de uitgeademde lucht geanalyseerd worden.