Aandoeningen

Astma

Er is in het centrum bewust gekozen voor inspanningstesten, omdat daarmee een goed beeld gekregen kan worden van astma, maar ook van andere aandoeningen van de luchtwegen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om ook naar andere oorzaken te kijken. Daarbij kan men denken aan een probleem in de conditie maar ook naar de techniek van het ademen.

Astma is een aandoening die wordt gekenmerkt door een ontsteking van de luchtwegen en tijdelijke vernauwing van de luchtwegen door aspecifieke prikkels. De basis van behandeling van deze aandoening is het tot rust brengen van de ontsteking in de luchtwegen door ontstekingsremmers. Daarnaast zijn er medicijnen om de luchtwegen open te zetten indien er toch een vernauwing van de luchtwegen ontstaat. De belangrijkste prikkel voor een ‘astma aanval’ is een verkoudheid, daarnaast leidt het inademing van sigarettenrook of andere prikkelende stoffen tot vernauwing. Ook de snellere ademhaling bij inspanning kan leiden tot een tijdelijke vernauwing van de luchtwegen.

Het doel bij de behandeling van astma is om controle over de ziekte te krijgen met behulp van medicijnen, leefstijladviezen en het voorkomen van prikkels die een vernauwing van de luchtwegen kunnen veroorzaken. Daarbij is er voor inspanning een bijzondere plek, het vóórkomen van inspanningsastma is een teken van niet goed gecontroleerd astma, waarbij een goede conditie helpt. Die goede conditie komt tot stand door, juist, inspanning.

Inspanning kan leiden tot een forse daling van de longfunctie tijdelijk verloren kan gaan. Vier van de vijf kinderen vind het dan ook het meest vervelende aspect van hun astma en het heeft een groot effect op de kwaliteit van leven van kinderen. Het herkennen van klachten blijkt echter lastig, voor zowel het kind, de ouder als ook de dokter. Daarvoor is het belangrijk dat we meten of er wat in de luchtwegen gebeurd tijdens en na inspanning en hoe een eventuele verandering hersteld.

EILO

EILO is de afkorting voor ‘exercise induced laryngeal obstruction’, en is de term die wordt gebruikt om vernauwing in hogere luchtwegen door inspanning weer te geven. De oorzaak is nog niet geheel achterhaald maar EILO kan het gevolg zijn van een vernauwing door het dichtvallen van de bovenste luchtweg, bijvoorbeeld als iemand een lange slanke nek heeft. Ook paradoxale ademhaling kan een oorzaak zijn, daarbij is het openen en sluiten van de stembanden tijdens ademhaling verstoord.

Voor de behandeling van EILO werken we ook nauw samen met experts op het gebied van problemen van de bovenste luchtwegen. Ook is er een samenwerking met kinderfysiotherapeuten omdat verbetering van de ademhalingstechniek de klachten in sommige gevallen sterk kunnen verbeteren.