Onderwijs over astma aan het onderwijs

Warm weer
Warm weer zorgt voor meer ziekenhuisopnames bij astma
april 25, 2017

In een nieuwe analyse van bestaande literatuur lijkt het erop dat het zinvol is om op scholen onderwijs te geven over hoe om te gaan met astma bij kinderen. In het onderzoek werd benadrukt dat een geschreven actieplan het meeste effect lijkt te hebben, vooral op het voorkomen van inspanningsastma. Inspanningsastma is een van de meest voorkomende problemen bij kinderen met astma, en een teken van niet goed gecontroleerd astma. In het CoE gebruiken we inspanningstesten om te kijken hoe het met het astma van uw kind is.

De onderzoekers benadrukken dat er veel te weinig kwalitatief onderzoek is verricht naar het effect van het scholen van scholen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28402017