Krijgen kinderen te vaak de diagnose astma?

Inspanningsastma al bij jonge kinderen aantoonbaar
april 21, 2016
Center of Excellence in de Longwijzer nr. 4 2016
juli 26, 2016

Astma bij jonge kinderen is lastig te diagnosticeren, zeker omdat veel kinderen gaan piepen bij een verkoudheid. In een recent onderzoek hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht laten zien dat veel kinderen het label astma onterecht krijgen na zo een periode van piepende ademhaling. De onderzoekers stellen dat het meten van de longfunctie met spirometrie nodig is voor een meer betrouwbare diagnose (zie onderstaand artikel). Bij het CoE gaan we nog een stap verder, we kijken naast de longfunctie ook naar de prikkelbaarheid van de luchtwegen op een van de meest gevoelige prikkels voor longen met astma (inspanning in de koude lucht), en naar de reactie op salbtumol, het meest gebruikte middel bij acute benauwdheid. Voor vragen kunt u mailen naar info@coe-amersfoort.nl

Kinderen krijgen te vaak de diagnose astma UMC Utrecht
zondag 28 februari 2016

Meer dan de helft van alle kinderen met de diagnose astma heeft helemaal geen astma. Tot die conclusie komen onderzoekers van het UMC Utrecht in een studie die dit weekend is gepubliceerd in het British Journal of General Practice. Bijna 5000 kinderen tussen de 6 en 18 jaar zijn onderzocht.
Volgens onderzoeker Theo Verheij van het UMC Utrecht komt dat vooral doordat bij kinderen jonger dan 6 jaar oud moeilijk is vast te stellen of ze astma hebben, terwijl zij wel vaak die diagnose krijgen. “Zij krijgen een zogeheten waarschijnlijkheidsdiagnose”, zegt Verheij. “Dat kan dan nog niet geobjectiveerd worden, maar dat label blijft wel in hun dossier staan.”
Ook kinderen boven hun zesde levensjaar krijgen regelmatig de verkeerde diagnose. “Bij die kinderen kan de diagnose wel beter worden vastgesteld, maar ook dat is eerst een waarschijnlijkheidsdiagnose. Dat wordt later niet meer geverifieerd, omdat kinderen met vrij weinig klachten uit beeld verdwijnen.”
Volgens Verheij was het al bekend dat de diagnose te vaak wordt gesteld. Nu hebben ze dat zorgvuldig in beeld kunnen brengen. “We kunnen nu gestructureerde zorgprogramma’s opzetten waarbij we echt kunnen vaststellen of de diagnose juist is of niet. Als het niet klopt, kunnen we de diagnose uit het dossier verwijderen.”

OUDERS

Een probleem is dat ouders die denken dat hun kind astma heeft, terwijl dat helemaal niet zo is, onnodig ongerust kunnen zijn en soms medicijnen gebruiken die ze eigenlijk niet nodig hebben. Maar dat valt volgens Verheij in de praktijk wel mee. “Het gaat juist vooral om kinderen die weinig klachten hebben en veelal uit beeld zijn verdwenen. Dat zijn niet de kinderen met veel klachten die veel medicijnen gebruiken.”
Dat ouders hun kinderen bijvoorbeeld minder zouden laten sporten vanwege astma valt volgens Verheij ook mee. “Bij kinderen van wie het vermoeden op astma bestaat, zeggen we juist dat ze ook moeten sporten. Het geven van het label astma maakt dus niet heel veel verschil voor de benadering van de ouders. Dat adviseren wij in ieder geval niet.”

ONDERZOEK UMC UTRECHT

De dossiers van 4.920 kinderen van 6-18 jaar uit vier huisartsenpraktijken zijn bekeken. 546 kinderen hadden de internationaal afgesproken code voor astma in hun dossier staan, 106 kinderen werden vanwege hun medicijngebruik (chronisch gebruik van inhalatietoestel) ingesloten in het onderzoek. Zo ontstond een onderzoeksgroep van 652 kinderen die astma zou hebben. Bij 106 kinderen (16,1%) werd astma vastgesteld met behulp van spirometrie, een manier om de longfunctie te meten. Bij 151 andere kinderen (23,2%) gaven de symptomen aanleiding om astma te vermoeden. Bij 349 kinderen (53,5%) maakten de symptomen astma juist onwaarschijnlijk, daar lijkt dus sprake van onterechte diagnoses. De overige 47 kinderen hebben naar alle waarschijnlijkheid terecht de diagnose gekregen dat ze geen astma hebben.

REFERENTIE

Looijmans-van den Akker I, Luijn K van, Verheij T. Overdiagnosis of asthma in primary care. Br J Gen Pract 2016 DOI: 10.3399/bjgp16X683965
http://www.umcutrecht.nl/nl/Over-Ons/Nieuws/2016/Kinderen-krijgen-te-vaak-de-diagnose-astma