Inspanningsastma

Springkussen hulpmiddel voor kinderlongarts
april 20, 2016

Sportarts Jean Driessen heeft het zelf aan den lijve ondervonden: astma kan je beperken in het leven van een actief leven. ‘Ik ben niet voor niets zo’n goede gamer geworden’, zegt hij. Nu is hij sportarts en probeert kinderen te helpen bij hun leven met astma.

Sinds de zomer van 2015 werkt hij in het Centre of Excellence in Amersfoort. Een plek gericht op kinderen, waar je terecht kunt met alle normale vragen voor een sportarts, bijvoorbeeld over blessures. Maar er is op deze plek extra aandacht voor astma inspanningstesten.

Lees hier ook over de Puffer app, een idee waarmee Jean en andere leden van het team van Center of Excellence Mobile, een prijs wonnen. Met deze app moeten ouders uiteindelijk zelf kunnen testen of hun kind astma heeft.


Jean: ‘Wij testen volgens de richtlijnen, maar dan voor Nederlandse omstandigheden. Sporten doen we hier vaak in koude, droge lucht en dat geeft de meeste klachten. Wij testen dus ook in koude, droge lucht.’

Dat testen gebeurt voor jonge kinderen op een springkussen, oudere kinderen gaan op de loopband of fiets. ‘Op het springkussen kunnen we kinderen al testen vanaf 4 jaar, daar zijn we uniek in. Kinderen krijgen op die leeftijd vaak puffers, zonder dat we weten of dat wel goed is.’

Symptomen van astma bij kinderen herkennen
Jean: ‘De bekende symptomen van astma zijn benauwdheid (vooral bij verkoudheid), piepende ademhaling en hoesten. Daarnaast kan het zijn dat ze niet lekker ‘meekomen’. Je kind haakt soms sneller af bij actieve spellen of kan bijvoorbeeld niet onder water door het gat zwemmen met zwemles.’

Toch zijn er zelfs astmatische kinderen die klachten hebben die hier niet mee overeen komen. ‘Niet-specifieke symptomen van astma als buikpijn, hoofdpijn en ‘geen zin’ komen vaak voor.’

Tot slot hebben kinderen met astma vaak meer interesse in niet-actieve dingen dan andere kinderen. ‘Denk aan knutselen, tekenen en natuurlijk gamen. Het is zeker niet zo dat ik dit soort dingen afkeur, maar je kunt je als ouder afvragen of je kind dat doet vanuit plezier, of omdat het inspanning aan het vermijden is’, aldus Jean.

Inspanningsastma vs gewone astma
Veel kinderen krijgen de diagnose inspanningsastma. Volgens Jean is er door de bank genomen bij kinderen geen verschil tussen gewone astma of inspanningsastma. ‘Inspanningsastma is vaak een uiting van slecht gecontroleerde astma. Ook bij volwassenen is dit in 90 tot 95% van de gevallen zo. Belangrijk om te onthouden is dat niet alle benauwdheid (inspannings)astma is.’

Het feit dat astma en inspanningsastma eigenlijk hetzelfde is, maakt ook dat je niet over inspanningsastma ‘heen kunt groeien’. Jean legt uit: ‘De aanleg blijft. Wel kan het zo zijn dat je kind geen last meer heeft als het ouder wordt. Je hormoonhuishouding verandert en de luchtwegen worden groter. Maar ook dan kan je nog een keer last hebben, bijvoorbeeld bij koud weer gecombineerd met een verkoudheid.’

Tips om symptomen van astma te verminderen
Om je kind met astma zo veel mogelijk te helpen, heeft Jean een aantal tips. De belangrijkste? ‘Blijf sporten! Een betere conditie helpt astma bij inspanning te voorkomen. Daarnaast is een goede warming-up van belang. En bij koud weer helpt het om een sjaal voor de neus en mond te houden om de lucht wat op te warmen bij inademing.’

Heb je vragen over symptomen van astma en of je kind hier mogelijk last van heeft, kan je contact opnemen met Jean. ‘Mailen om vragen te stellen, kan altijd. Het emailadres is info@coe-amersfoort.nl. Als je kind ergens getest wordt, let er dan op dat er in ieder geval met droge lucht wordt getest. Alleen op die manier is de test betrouwbaar.’