Kinderen

Kinderen met ademhalingsproblemen

In het Center of Excellence doen we voornamelijk in opdracht van kinder(long)artsen, onderzoek naar de oorzaak van benauwdheid. Dit doen we met behulp van op leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind aangepaste inspanningstest.

Er is in het centrum bewust gekozen voor inspanningstesten, omdat daarmee een goed beeld gekregen kan worden van astma, maar ook andere aandoeningen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om ook naar andere oorzaken te kijken. Daarbij kan men denken aan een probleem in de conditie maar ook problemen in de bovenste luchtweg (neus en keel).

Na afloop van de test krijgt u direct een advies, dit advies wordt ook direct gecommuniceerd naar de behandelend arts, om zo snel mogelijk een optimale behandeling van uw kind te creëren. Na dit advies is het weer aan u en uw behandelend arts om de behandeling voort te zetten.

"Het meest vervelend vind ik het als mijn teammaatjes op mij moeten wachten."

Voetballer. T. Bakker 12 jaar